„Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”

Jan Paweł II

Od kilku lat uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu zwiedzając muzea, wystawy, sanktuaria, miejsca pamięci narodowej w Polsce i w Europie realizują program szkoły. Wycieczki i wyjścia: Wawel, Kościół Mariacki na Rynku Wielkim w Krakowie i Sukiennice, Warszawa – Centrum Kopernika, Stary Kościół w Zakopanem, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Oświęcim, Brzezinka, Muzeum na Majdanku, Zamek w Lublinie i Kaplica Trójcy Świętej, Arsenał w Zamościu, Bułgaria – Warna, Grecja – Łuk Triumfalny Galeriusza, Biała Wieża, Uniwersytet Arystotelesa, pomnik Leonidasa, Sarajewo, Serbia pozwalają młodzieży przenieść się choć na chwilę w czasy naszych przodków. Dzięki takim działaniom uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz pobudzają wyobraźnię historyczną i uczucia patriotyczne. Inspiruje to do dalszych działań w tym kierunku…

Wyjście na Rotundę Zamojską

Pamiętnik z wycieczki do Grecji 2015

Obchody 11 listopada 2015

Wyjście do Arsenału

Państwowe Muzeum na Majdanku

Obchody uchwalenia konstytucji 3 maja

Wycieczka Kraków-Oświęcim 2014

Wycieczka Kraków-Oświęcim