Wyrób sobie mLegitymację już teraz

W naszej szkole możliwe jest uzyskanie dokumentu elektronicznego – mLegitymacja.
Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!
Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej.

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji można zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu (wg gov.pl).

W celu uzyskania mLegitymacji należy:

  • pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić (rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń) i dostarczyć do sekretariatu,
  • wysłać zdjęcie poprzez dziennik elektroniczny Librus (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów – TUTAJ.
  • zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store,
  • odebrać od wychowawcy klasy kod QR oraz kod aktywacyjny do aplikacji mObywatel (odbiór potwierdzić datą i podpisem w dokumentacji),
  • w usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
Instrukcja obsługi mLegitymacji

Wnioski o wydanie mLegitymacji na rok szkolny 2024/2025 należy złożyć w terminie do 10 września 2024 roku.

Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymację należy pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić i dostarczyć do wychowawcy klasy. Potwierdzenie anulowania zostanie przesłane poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

  • system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3,
  • połączenie z Internetem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700) – TUTAJ

Ważne linki:

Ministerstwo Cyfryzacji – ważne usługi w smartfonie – TUTAJ
Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel – TUTAJ

DANE KONTAKTOWE

RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAMOŚCIU

E-mail: szkola@rzemieslnicza.pl
Telefon:  (84) 639 79 17

SEKRETARIAT SZKOŁY
ul. Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość
pon. – pt. 08:00-15:00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Godziszewska

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Katarzyna Łapa
Dzwoń : 507 573 420

PRZEDSTAWICIELEM NASZEJ SZKOŁY NA UKRAINIE JEST:
Novatskij Volodimir (Новацький Володимир)
Tel. +380673620425, +380503750547