Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu jest szkołą niepubliczną i działa od 2004 roku. Ideą jej powstania od samego początku istnienia było stworzenie bezpłatnej placówki edukacyjnej, pozwalającej młodzieży na zdobycie gruntownego przygotowania zawodowego popartego praktyką, które pozwoli młodym ludziom na wkroczenie w życie zawodowe z pełnym przygotowaniem.

Nasza szkoła przede wszystkim przygotowuje do wykonywania zawodu, aby jej absolwent  jak najszybciej mógł wejść na rynek pracy. Nie uczysz się w niej przedmiotów rozszerzonych, które potrzebne są do zdania matury. Uczysz się niewielkiej liczby przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Najwięcej czasu w branżowej szkole I stopnia przeznacza się na zajęcia praktyczne, które realizowane są u Pracodawców. Warto wiedzieć, że w wybranym miejscu pracy należy podpisać umowę o pracę dla pracownika młodocianego. Tylko wtedy otrzymuje się wynagrodzenie! Jest ono obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W pierwszym roku nauki w branżowej szkole I stopnia wynagrodzenie wynosi nie mniej niż 5%, w drugim roku nie mniej niż 6%, a w trzecim roku nauki nie mniej niż 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie pracownika młodocianego w I kwartale 2024 r. wyniosło – 8.147,38 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 358).

Okres 1.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia 651,79 zł
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia 733,26 zł
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia 814,74 zł
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy 570,32 zł

 

Jeśli chcesz, możesz też zdobyć przygotowanie zawodowe w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Należy jedynie zgłosić się z tym pomysłem do swojej szkoły i po uzyskaniu zgody przystąpić do nauki zawodu.

Wybór odpowiedniego miejsca pracy jest bardzo ważny, ponieważ to w nim spędza się większość czasu szkolnego. Zajęcia praktyczne stanowią minimum 60% godzin nauki w branżowej szkole I stopnia.

W dobie otwartych granic i zmieniającej się rzeczywistości staramy się dać naszym uczniom jak najwięcej umiejętności i kształtować ich postawy aby byli dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań, które postawi przed nimi życie. Oprócz nauki zawodu, języków, kół zainteresowań oraz artystycznych pragniemy w naszej szkole propagować zdrowy tryb życia, umożliwiając naszym uczniom korzystanie z bogatego zaplecza sportowego i pomocy profesjonalnej kadry nauczycieli i trenerów. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Naszym uczniom zapewniamy:

  • Praktyczną naukę zawodu w najlepszych zakładach rzemieślniczych oraz salonach i serwisach samochodowych w Zamościu i Lublinie;
  • Gruntowne teoretyczne i praktyczne podstawy;
  • Wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu, uregulowany ZUS;
  • Kwalifikacje uznawane w Unii Europejskiej;
  • Szeroki wachlarz możliwości rozwoju;
  • Możliwość kontynuowania nauki w technikum lub liceum;
  • Bogate zaplecze sportowe (siłownia, aerobik i inne).

Dla chętnych zapewniamy dodatkowe lekcje z języków obcych – między innymi z angielskiego i niemieckiego.

Szkoła współpracuje z Cechem Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Zamościu oraz Niepublicznym Technikum Uzupełniającym w Zamościu.

DANE KONTAKTOWE

RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAMOŚCIU

E-mail: szkola@rzemieslnicza.pl
Telefon:  (84) 639 79 17

SEKRETARIAT SZKOŁY
ul. Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość
pon. – pt. 08:00-15:00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Godziszewska

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Katarzyna Łapa
Dzwoń : 507 573 420

PRZEDSTAWICIELEM NASZEJ SZKOŁY NA UKRAINIE JEST:
Novatskij Volodimir (Новацький Володимир)
Tel. +380673620425, +380503750547