Trwa rekrutacja na rok szkolny 2024/2025.

Do podania należy dołączyć:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (oryginał)
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  4. 2 zdjecia legitymacyjne

O przyjęciu decyduje kolejność składania podań.

Zajęcia praktyczne organizowane są u pracodawców i rzemieślników przez cały okres nauki w szkole.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod tel. 84 639 79 17.

DANE KONTAKTOWE

RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAMOŚCIU

E-mail: szkola@rzemieslnicza.pl
Telefon:  (84) 639 79 17

SEKRETARIAT SZKOŁY
ul. Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość
pon. – pt. 08:00-15:00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Godziszewska

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Katarzyna Łapa
Dzwoń : 507 573 420

PRZEDSTAWICIELEM NASZEJ SZKOŁY NA UKRAINIE JEST:
Novatskij Volodimir (Новацький Володимир)
Tel. +380673620425, +380503750547