Obchody 11 listopada 2015

97 lat temu Polska, po długich 123 latach niewoli i terroru zaborców rosyjskich, pruskich i austriackich odzyskała niepodległość. Niezliczona liczba patriotów poległa w walkach o wolność, równość i sprawiedliwość. Walczyli mężnie i ginęli dzielnie z honorem w imię Boga, abyśmy my wszyscy mogli żyć i rozwijać się w wolnej, niepodległej Ojczyźnie. Obowiązkiem, a zarazem zaszczytem dla każdego Polaka jest pamiętać o tamtych wydarzeniach z roku 1918. Nasza szkoła co roku z dumą uczestniczy w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, składając wieniec przed płytą upamiętniającą wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. 11 listopada b. r. w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów RZSZ kwiaty złożyła delegacja Samorządu Uczniowskiego w składzie: Bednarska Patrycja, Koziej Adam, Kukiełka Łukasz, Kawałko Marcin wraz z opiekunem panem Jarosławem Walczakiem.

Zdjęcia w galerii!