Wyjście na Rotundę Zamojską

Pamiętamy………
Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych: naszych bliskich a także żołnierzy dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Młodzież naszej szkoły również upamiętniła naszych bohaterów, którzy swoje życie oddali za ojczyznę odwiedzając Zamojską Rotundę – miejsce martyrologii ludności Zamojszczyzny.

Młodzież wraz z nauczycielami podczas tej krótkiej wizyty w miejscu pamięci narodowej mogła sobie uświadomić czym jest patriotyzm i bohaterstwo. W wycieczce uczestniczyli również uczniowie z Ukrainy. Wokół murów Rotundy znajdują się groby żołnierzy Armii Polskiej z Września 1939, żołnierzy Armii Krajowej, partyzantów radzieckich i żołnierzy Armii Czerwonej, a także ludności cywilnej, Żydów i ofiar ludobójstwa stalinowskiego. Jest tu wiele grobów bezimiennych, symbolicznych, można też zauważyć groby zbiorowe, ale upamiętniające tragiczne wydarzenia i walkę w obronie Polski. Znajdują się tutaj prochy ponad 45 tysięcy ofiar, żołnierzy oraz partyzantów poległych w czasie okupacji niemieckiej na Ziemi Zamojskiej.

Zdjęcia w galerii!