Egzamin kwalifikacyjny

W dniu 25.05.2015. uczniowie trzeciej klasy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdali egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków Oddział w Zamościu i uzyskali uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV.

Odpowiedzialny za przygotowanie do egzaminu był Władysław Dmytryk

Zdjęcia w galerii!