Od punktu do wielokąta

21 czerwca podczas uroczystego zakończenia Roku Szkolnego 2023/24 finaliści Szkolnego Konkursu Matematyczny „Od punktu do wielokąta”: Emilia Baraś – uczennica klasy 2b – I miejsce, Dmytro Davydiuk – uczeń klasy 3b – II miejsce oraz Dawid Szydłowski – uczeń klasy 2a – III miejsce, otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Celem konkursu było stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy matematycznej, popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz wyrabianie sportowej rywalizacji. Udział w konkursie był dobrowolny. Zawodnicy odpowiadali na pytania dotyczące wiadomości z zakresu geometrii z klasy drugiej. Konkurs zorganizowała pani Joanna Mazurek – nauczycielka matematyki w RBS I st.