„Dopalacze – nie dziękuję”

Mówimy NIE dopalaczom!

22 marca 2019 roku w naszej szkole w ramach profilaktyki uzależnień odbyło się spotkanie z panią Jadwigą Poświatowską, kierownik działu oświaty Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu. Tematem spotkania były dopalacze i akcja „Dopalacze – nie dziękuję”.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak szkodliwymi i niebezpiecznymi substancjami są dopalacze i jak się od nich ustrzec. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i policji liczba przestępstw związanych z zatruciami dopalaczami i handlem nimi na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce stale rośnie. W ubiegłym roku lubelska policja prowadziła 48 postępowań dotyczących posiadania i udzielania środków psychoaktywnych, w tym roku ta liczba już jest zbliżona.

Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie w ubiegłym roku zgłoszono 115 zatruć dopalaczami a jedna osoba zmarła. Dopalacze to bardzo niebezpieczne, uzależniające substancje. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu. Nie ma bezpiecznych dopalaczy, a ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią. Nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w „dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku z czym niezbadany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej.

Środki psychoaktywne produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływają negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które je zażyły. Po zamknięciu sklepów stacjonarnych handel środkami psychoaktywnymi przeniósł się do internetu, gdzie monitorowanie działań pod kątem występowania zagrożeń jest bardzo trudne.

W sierpniu 2018 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dopalacze są teraz traktowane jak narkotyki i za ich posiadanie grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi – nawet do 12 lat.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: I a i I b.

Zdjęcia w galerii!