Zakończenie projektu – „Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne Lubelskiej Izby Rzemieślniczej”

W minioną sobotę uczniowie: Izabela Kudyk, Joanna Wytrykus, Karolina Procentko, Izabela Gremlik, Agata Morokiszka, Klaudia Mazurek – w zawodzie fryzjer, Marta Słowik, Gabrysia Olszewska, Nadia Bednarz, Weronika Wiśniewska, Magdalena Podlipska, Agnieszka Ochniowska – w zawodzie cukiernik z naszej szkoły zakończyli projekt „Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne Lubelskiej Izby Rzemieślniczej” realizowanego w ramach ,,Programu Wsparcia Edukacji”. Zdarzenie miało miejsce w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu. Realizatorem projektu była Izba Rzemieślnicza w Lublinie, koordynatorem zaś Kierownik Biura Cechu a nasz nauczyciel Piotr Juśkiewicz.

Była to już II edycja projektu. Uczniowie wspólnie z pracodawcami wypracowali rekomendacje na dalszą współpracę – realizacje praktycznej nauki zawodu w kolejnych latach.

Każdy uczestnik otrzymał Zaświadczenie o ukończonym projekcie oraz kartę podarunkową. Oczywiście wymierną korzyścią jest zdobyta wiedza i budowane więzi koleżeńskich.

Zdjęcia w galerii!