Wyrób sobie mLegitymację już dziś!

W naszej szkole możliwe jest uzyskanie dokumentu elektronicznego – mLegitymacja.
Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!
Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej.

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

 

Dzięki mLegitymacji można zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu (wg gov.pl).

W celu uzyskania mLegitymacji należy:

  • pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić (rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń) i dostarczyć do sekretariatu,
  • wysłać zdjęcie poprzez dziennik elektroniczny Librus (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów – TUTAJ.
  • zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store,
  • odebrać od wychowawcy klasy kod QR oraz kod aktywacyjny do aplikacji mObywatel (odbiór potwierdzić datą i podpisem w dokumentacji),
  • w usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

 

Instrukcja obsługi mLegitymacji

Instrukcja obsługi mLegitymacji

 

Wnioski o wydanie mLegitymacji na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w terminie do 10 września 2021 roku.

Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymację należy pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić i dostarczyć do wychowawcy klasy. Potwierdzenie anulowania zostanie przesłane poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Wzory wniosków:

Wniosek o wydanie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni
Wniosek o wydanie mLegitymacji – uczeń pełnoletni

Wniosek o wydanie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni

Wniosek o wydanie mLegitymacji – uczeń pełnoletni
Wniosek o anulowanie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni
Wniosek o anulowanie mLegitymacji – uczeń pełnoletni

Wniosek o anulowanie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni

Wniosek o wydanie mLegitymacji – uczeń pełnoletni

 

Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

  • system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3,
  • połączenie z Internetem.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700) – TUTAJ

Ważne linki:

Ministerstwo Cyfryzacji – ważne usługi w smartfonie – TUTAJ
Informacje o publicznej aplikacji mobilnej – TUTAJ
Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel – TUTAJ