Terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się w dniach 25,26, 29.08.2022r w godzinach od 9.00 do 14.00 (szczegółowy harmonogram egzaminów został zamieszczony w dzienniku elektronicznym).