Prezentacja zawodów

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu

 

Szkoła istnieje od 2004 roku, posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Do dzisiaj szkołę ukończyło: 1023 uczniów

Aktualnie w szkole uczy się: 265 uczniów

 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu:
 • jest szkołą, która uczy zawodu w oparciu o zakłady usługowe i produkcyjne posiadające nowoczesna bazę do praktycznej nauki zawodu.
 • Umożliwia to bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwenta i uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 • Programy nauczania obowiązujące w szkole są wspólnie uzgadniane z pracodawcami oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy.
 • Przyjęte rozwiązania gwarantują absolwentom atrakcyjny zawód bardzo dobre przygotowania zawodowe i gwarancje zatrudnienia.
 • Dla uczniów chętnych proponuje się dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia, która daje możliwość uzyskania dyplomu technika, a dla chętnych również przystąpienie do matury.

 

Materiały prezentowane przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia w Zamościu są wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.

 

Szkoła aktualnie współpracuje z 70 pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Nasza szkoła jest szkołą bezpłatną, a za wykonywaną pracę uczniowie otrzymują wynagrodzenie oraz mają opłaconą składkę ZUS.

 

Prezentujemy zawody, w których kształci Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu

Szkoła kształci w 5 branżach i 20 zawodach:

 

Mechanicznej:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik
 • Ślusarz
 • Kowal
 • Operator obrabiarek skrawających (frezer, tokarz)

 

Budowlanej:

 • Murarz – tynkarz
 • Stolarz
 • Cieśla
 • Dekarz (budowa i naprawa dachów)
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 

Spożywczej:

 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Wędliniarz

 

Fryzjersko – kosmetycznej:

 • Fryzjer

 

Inne usługi:

 • Krawiec

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o interesującym Cię zawodzie obejrzyj załączony film.

Mechanik pojazdów samochodowych

mechanik prezentacja

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik prezentacja

Blacharz samochodowy

blacharz prezentacja

Lakiernik (samochodowy)

lakiernik prezentacja

praktyka energozam

Operator obrabiarek skrawających

operator obrabiarek prezentacja

Ślusarz

ślusarz prezentacja

Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach. Np. ślusarz z uprawnieniami spawacza

 

praktyka sipmot prezentacja

Kowal

kowal prezentacja

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

monter zabudowy prezentacja

Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montowania systemów suchej zabudowy
 • wykonywania robót malarskich
 • wykonywania robót tapeciarskich
 • wykonywania robót posadzkarskich
 • wykonywania robót okładzinowych

 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

monter instalacji prezentacja

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji i sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
 • wykonywania robót okładzinowych

 

Murarz – tynkarz

murarz prezentacja

Absolwent tej szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską
 • wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich
 • przygotowywanie zapraw murarskich
 • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich
 • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości
 • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi
 • wykonywanie łuków i sklepień
 • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina
 • murowanie gzymsów i attyk
 • murowanie kominów

 

Rynek pracy zawodów budowalnych
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody wg Barometr zawodów – raportu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powiat zamojski, prognoza na rok 2018
Zawody deficytowe – należą tu zawody budowlane nauczane w naszej szkole:
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz – tynkarz
Zawody, w których pracodawcy najczęściej zgłaszają oferty pracy do Powiatowych Urzędów Pracy
 • Monter systemów suchej zabudowy 3%
 • Glazurnik 4,4%
 • Hydraulik i zawody pokrewne 3,7%
 • Murarz i zawody pokrewne 3,5%

Cieśla

ciesla prezentacja

Dekarz

dekarz prezentacja

Stolarz

stolarz prezentacja

Cukiernik

cukiernik prezentacja

Słodycze lubią niemal wszyscy, a świeżym, pachnącym ciastom, czekoladzie trudno się oprzeć.
Najlepsze i najsmaczniejsze są oczywiście te, które sprzedawane są przez wykwalifikowanych cukierników, dbających o najwyższą jakość swoich wyrobów.
Cechy dobrego cukiernika
Zdolności manualne, cierpliwość i wyczucie estetyki to najważniejsze cechy w tym zawodzie
Wszystko musi do siebie pasować i wyglądać dobrze, bo ludzie jedzą przede wszystkim oczami i kupują to,
co najbardziej im się spodoba.
Jak zostać cukiernikiem?
Wykształcenie można zdobyć w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Zamościu, gdzie nauczamy nie tylko teorii, lecz także umiejętności praktycznych. Na koniec uczeń zdobywa tytuł cukiernika-czeladnika.
Z czasem można przystąpić również do kolejnego egzaminu, aby zostać mistrzem cukierniczym.
Tytuł wiąże się nie tylko z większymi umiejętnościami, lecz także z wyższymi zarobkami.

Piekarz

piekarz prezentacja

Piekarz to osoba, której zadaniem jest wypiekanie różnego rodzaju pieczywa.
Zawód piekarza nie zmienił się wiele na przestrzeni lat a trzeba przyznać, że jest to jedna z najstarszych profesji na świecie.
Wydaje się, że ten zawód nie zniknie z rynku nigdy bowiem pieczywo na świecie jest tak popularne, że w większości krajów stanowi codzienny posiłek.
Jak zostać piekarzem?
 • Piekarzem może zostać ten, kto ukończy Rzemieślniczą Branżową Szkolę I Stopnia w Zamościu w zawodzie piekarz.
 • Aby zostać piekarzem należy zdać egzamin czeladniczy. Na szczęście dla tych, którzy się do niego dobrze przygotują nie jest on problemem.
 • Podczas pobierania nauki teoretycznej niezbędna jest również praktyka – tego rodzaju zajęcia są obowiązkowe a dyplom uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego, na który składa się również pokaz piekarskich umiejętności.
Kto może zostać piekarzem?
 • Osoba chcąca zostać piekarzem musi wykazywać się dobrą kondycją fizyczną, ponieważ praca nad wypiekami niejednokrotnie wymaga tężyzny fizycznej.
 • Piekarz powinien wykazywać się wyjątkowym wyczuciem smaku i węchu.
 • Dobrze kiedy posiada również zdolności manualne – te są konieczne do wypieków rogali, warkoczy i pieczywa artystycznego.

Kucharz

kucharz prezentacja

Kim jest kucharz?
Kucharz to osoba, która wykonuje potrawy zamówione przez klienta. Może pracować w restauracjach, jadłodajniach, barach, ale także np. w firmach cateringowych.
Jak zostać kucharzem?
Aby zostać kucharzem, należy zdobyć odpowiednie, kierunkowe wykształcenie. Może to być ukończenie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu w zawodzie kucharz. Wykształcenie oraz praktyki zazwyczaj wystarczą, by móc gotować zawodowo. Jeżeli jednak kucharz chce kształcić się nadal, może wybrać się na studia. Ważne jest ukończenie różnorodnych kursów, podejmowanie staży czy praktyk w słynnych restauracjach, wyjazdy za granicę i poznawanie innych smaków.
Cechy dobrego kucharza
 • Osoba pracująca na tym stanowisku musi mieć świetny smak, bezbłędnie rozróżniać składniki, mieć dużą wiedzę o kuchni i gotowaniu.
 • Istotna jest również odpowiedzialność, cierpliwość oraz staranność. Nieoceniona wydaje się wysoka kultura osobista, uczciwość i zaangażowanie w powierzone zadania
 • Dobry kucharz musi być nastawiony na trudną, często wielogodzinną pracę. Restauracje otwarte są do późna, także w niedzielę i święta
Rynek pracy zawodów spożywczych
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody wg Barometr zawodów – raportu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powiat zamojski, prognoza na rok 2018
Zawody deficytowe – należą tu zawody spożywcze nauczane w naszej szkole:
 • kucharze
 • piekarze
 • szefowie kuchni
Zawody w równowadze:
 • cukiernicy
Zawody deficytowe w Polsce w 2016 i 2017 roku
Zawód 2016 2017
Kucharze 44,2% 65,5%
Piekarze 48,4% 62,0%
Szefowie kuchni 55,2% 59,2%

 

Wędliniarz

wedliniarz prezentacja

Fryzjer

fryzjer prezentacja

Umiejętności fryzjera
 • stylizowanie fryzur
 • wykonywanie strzyżenia włosów
 • wykonywanie zagęszczania i przedłużania włosów różnymi metodami i technikami
Zatrudnienie
Absolwenci szkoły, po uzyskaniu tytułu fryzjera mogą podejmować pracę w:
 • salonach fryzjerskich
 • perukarniach
 • charakteryzatorniach
 • mogą również prowadzić własny salon fryzjerski
Uzyskane uprawnienia fryzjerskie są honorowane poza granicami kraju w całej Unii Europejskiej

Krawiec

krawiec prezentacja