Relacja z obozu na Słowacji

Poranne rozruchy, marszobiegi terenowe, gry sportowe, nauka pływania w Thermal Parku Sirava… to tylko niektóre z wielu atrakcji, które zaproponowano 30 uczniom naszej szkoły podczas obozu kondycyjno-sportowego na Słowacji. Obóz zrealizowano w dniach 3-6 lutego 2020 roku w miejscowości Nova Kelca w ośrodku Goral.

Program zajęć sportowych poszerzono o wycieczki tematyczne z zakresu historii i geografii do zamku Spiskij Hrad oraz do przepięknego miasteczka Koszyce. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali nauczyciele szkoły, Pani Magdalena Popko, Pan Kamil Morawski i Jarosław Walczak. Obóz był jedną z form zaliczenia wychowania fizycznego, dlatego też każdy uczestnik otrzymał z wuefu dodatkową ocenę celującą.

Zdjęcia w galerii!