Nauka zdalna – komunikat

Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie
Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 19 października br. uczniowie szkoły przejdą na tryb kształcenia na odległość.

Ograniczeniem nie będą objęci uczniowie i młodociani pracownicy będący uczniami w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne co do zasady stacjonarnie, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Powyższe zmiany w funkcjonowaniu szkoły będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania czerwonej strefy na danym terenie.