Nasi uczniowie w Sejmie RP

W środę 22 listopada grupa młodzieży z Zamościa (w tym także uczniowie naszej szkoły) na zaproszenie Posła Sławomira Zawiślaka wzięła udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Celem tej wycieczki było zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy zapoznali się z historią oraz zasadami funkcjonowania Sejmu, przeszli kontrolę bezpieczeństwa, zwiedzili wszystkie budynki Parlamentu oraz na żywo obserwowali obrady sejmowe. Na własne oczy można było zobaczyć osoby z pierwszych stron gazet, m.in. Marszałka Joachima Brudzińskiego, Posła Sławomira Neumana, Posła Tadeusza Cymańskiego, Posłankę Joannę Muchę itp. Oczywiście dla uczniów z Zamościa najistotniejszym było spotkanie z Posłem Sławomirem Zawiślakiem, który ze szczegółami omawiał zasady funkcjonowania i pracy Posłów i Senatorów oraz przybliżył zakres prac i inwestycji dla województwa lubelskiego, tj. rozbudowę sieci dróg szybkiego ruchu i elektryfikacji kolei. Zaprosił również wszystkich na obiad do restauracji sejmowej. Była także możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia.