Informacja dla uczniów klas III dotycząca końcowych egzaminów czeladniczych

Uwaga uczniowie!

Warunkiem przystąpienia do poszczególnych etapów egzaminu czeladniczego /zgodnie z poniższym harmonogramem/ jest złożenie pełnej dokumentacji egzaminacyjnej.
Dokumenty, które uczeń zobowiązany jest złożyć do biura Cechu lub sekretariatu Szkoły najpóźniej do 25 czerwca 2020:

  1. Jedno zdjęcie /podpisane na odwrocie nazwiskiem i imieniem ucznia/ o wym. 3,5 cm x 4,5 cm
  2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, podpisany przez ucznia – druk do pobrania ze strony Cechu www.cechzamosc.pl lub Szkoły www.rzemieslnicza.pl, a także bezpośrednio od 15 czerwca w sekretariatach Szkoły lub Cechu
  3. Wniosek o skrócenie /dotyczy uczniów, których praktyczna nauka zawodu wskazana w umowie kończy się po 31 sierpnia 2020/

Do etapu praktycznego uczniowie przystępują z dowodem osobistym, w pełnym wyposażeniu: odzież robocza, narzędzia pracy, przydzielone środki ochrony indywidualnej zgodnie z przekazanymi procedurami egzaminacyjnymi.

Do etapu teoretycznego przystępują uczniowie posiadający: dowód osobisty, długopis i kalkulator.