5 naszych uczniów z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

W dniu 2.06.2016. uczniowie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

  1. Damian Tytoń
  2. Patryk Wróbel
  3. Mateusz Trzesniowski
  4. Mateusz Proć
  5. Mateusz Jarosz§

zdali egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną Nr.419. Stowarzyszenia Elektryków Polskich i uzyskali Świadectwo Kwalifikacyjne grupy E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji