3-cia godzina wychowania fizycznego w naszej szkole

Zespołowe gry sportowe, tenis stołowy, gry i zabawy planszowe – to niektóre z zajęć rekreacyjno-sportowych, jakie zaproponowano uczniom naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym w ramach obowiązkowej 3-ciej godziny wychowania fizycznego.

Zajęcia te realizowane są co tydzień w soboty, w godzinach 11:00 – 13:00 w obiektach Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Peowiaków 30a w Zamościu.

Uczestnictwo w zajęciach ma na celu nie tylko realizację programu nauczania wychowania fizycznego ale także podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności psychofizycznych uczniów. Ponadto uczniowie dzięki zajęciom mają możliwość uzyskania wyższej oceny semestralnej lub końcowo-rocznej z wychowania fizycznego.

W trakcie prowadzonych zajęć odbywają się różnorodne mecze, turnieje i zawody sportowe. Już odbył się I Turniej Szachowy o Mistrzostwo naszej szkoły. Wzięło w nim udział 18 osób, a najlepszym szachistą okazał się uczeń klasy IIa Ilia Petrenko. Pokonał on Mhykitę Kobuzana i Yevhenija Tymborowskiego. Dla zwycięzców Dyrektor szkoły ufundował atrakcyjne nagrody, a każdy uczestnik turnieju otrzymał także ocenę celującą.

W niedalekiej przyszłości planowane są kolejne zawody sportowe wśród których znajdzie się turniej tenisa stołowego oraz piłki nożnej.

Wszystkich uczniów gorąco zapraszamy!!!

Zdjęcia w galerii!