Symbol cyfrowy:

722204

Nazwa kwalifikacji

K1. M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Czas trwania nauki:

3 lata

Ślusarz naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części; przeprowadza próby po naprawach.

Zadania zawodowe:

 • przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;
 • ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.;
 • czyszczenie i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw;
 • demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych;
 • weryfikacja uszkodzonych zespołów i części;
 • dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania;- sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie;
 • dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania;
 • konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich;
 • użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
 • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • po odpowiednim przeszkoleniu wykonywanie czynności ślusarskich w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branż gospodarki narodowej;
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.

Poniżej zamieszczony film jest wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.