Symbol cyfrowy:

723103

Nazwa kwalifikacji

K1. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czas trwania nauki:

3 lata

Dodatkowe korzyści: Kurs na prawo jazdy jest finansowany przez szkołę w ramach programu nauczania

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu u autoryzowanych koncesjonariuszy takich marek jak:

 • Mercedes
 • Audi Volkswagen
 • Skoda
 • OPEL CHEVROLET

gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznanie standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych we współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu.

Mechanik pojazdów samochodowych posiada:

 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi,
 • znajomość podstaw rysunku technicznego,
 • wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego,
 • zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,
 • zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów,
 • potrafi diagnozować pojazdy samochodowe i ich silniki,
 • potrafi wykonać obsługę okresową, oraz wykonać naprawy pojazdów samochodowych i ich podzespołów.

Zadania zawodowe:

 • przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
 • sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów;
 • dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 • sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu;
 • kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu;
 • wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
 • mycie oraz czyszczenie części i podzespołów,
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych;
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych przy produkcji pojazdów samochodowych;
 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Poniżej zamieszczony film jest wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.