Symbol cyfrowy:

713201

Nazwa kwalifikacji

K.1. M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

Czas trwania nauki:

3 lata

Lakiernik przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu u autoryzowanych koncesjonariuszy takich marek jak:

 • Mercedes
 • Audi Volkswagen
 • Skoda
 • OPEL CHEVROLET

gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych we współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu.

 Lakiernik posiada:

 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi
 • znajomość podstaw rysunku technicznego
 • wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego
 • zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,
 • zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów
 • potrafi wykonywać pomiary nadwozi samochodowych
 • posiada umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
 • potrafi wykonywać naprawy blacharskie i przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania
 • posiada umiejętność wykonywania połączeń zgrzewanych, spawanych klejonych i lutowych
 • posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich wykończenia.

Wybrane zadania zawodowe:

 • oczyszczanie mechaniczne powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych);
 • odrdzewianie za pomocą środków chemicznych (fosol);
 • odtłuszczanie za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna);
 • wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi;
 • wygładzanie powierzchni i matowienie (papierem ściernym i szlifierkami mechanicznymi);
 • gruntowanie (pokrywanie powierzchni emalią gruntową), jedno-lub wielowarstwowe;
 • suszenie zagruntowanej powierzchni w temperaturze odpowiedniej dla emalii gruntowej;
 • usuwanie usterek powstałych w czasie gruntowania (zacieki, kurz) papierem ściernym oraz odpylanie;
 • mycie powierzchni gruntu benzyną ekstrakcyjną i przecieranie gazą pyłochłonną;
 • nakładanie natryskowe emalii dekoracyjnej, jedno-lub wielowarstwowe, na przygotowaną powierzchnię (metodą pneumatyczną, hydrodynamiczną i elektrostatyczną);
 • suszenie lub wypalanie w zależności od stosowanej emalii;
 • usuwanie powstałych usterek (pęcherzyków i drobnych wtrąceń) za pomocą papieru ściernego;
 • polerowanie powierzchni za pomocą past polerskich;
 • mycie karoserii środkami zawierającymi substancje woskowe.

Poniżej zamieszczony film jest wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.