Symbol cyfrowy:

514101, 514`{`01`}`

Nazwa kwalifikacji

K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Czas trwania nauki:

3 lata

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne.

Absolwent po zakończeniu procesu kształcenia posiada umiejętności:

 • dobieranie i  wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywanie zabiegów chemicznych włosów: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.
 • stylizowanie fryzur
 • wykonywanie strzyżenia włosów
 • wykonywanie zagęszczania i przedłużania włosów różnymi metodami i technikami

Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu fryzjera mogą podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Mogą też prowadzić własny salon fryzjerski. Uzyskane uprawnienia fryzjerskie są honorowane poza granicami kraju w całej Unii Europejskiej

WARUNKI KSZTAŁCENIA:

 • Nauka trwa 3 lata
 • Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikację „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”.
 • Program nauczania obejmuje:
  • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
  • przedmioty zawodowe związane z technikami i technologią fryzjerstwa, działalnością usługową we fryzjerstwie oraz językiem obcym zawodowym,
  • przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
  • Uczniowie klas I i II   trzy dni w tygodniu uczą się w szkole, a  dwa dni przebywają na zajęciach  praktycznych w zakładzie pracy,
  • W III klasie nauka w szkole trwa dwa dni, zajęcia praktyczne trzy dni.
  •  Uczniowie szkoły zawodowej mogą zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o naukę zawodu i otrzymać status pracownika młodocianego.

W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze:

 • wynagrodzenie za pracę (ok. 150 zł, w zależności od roku nauki)
 • opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
 • zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie
 • prawo do urlopu wypoczynkowego
 •  Uczniowie szkoły zawodowej, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami, odbywają zajęcia praktyczne w formie warsztatów w salonach fryzjerskich. Zajęcia te są organizowane przez szkołę. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze ani wynagrodzenie za pracę.

Poniżej zamieszczony film jest wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.