Symbol cyfrowy:

751201

Nazwa kwalifikacji

K1. T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Czas trwania nauki:

3 lata

Podstawowym zadaniem cukiernika jest wyprodukowanie wszelkich wyrobów cukierniczych. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone.
Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Gotowy wyrób podlega ocenie organoleptycznej. Jednak, aby wytworzyć produkty cukiernicze i ciastkarskie, każdy cukiernik musi doskonale znać obsługę maszyn i urządzeń do produkcji tych wyrobów. Obowiązkiem cukiernika jest także ich kontrola i konserwacja przy zachowaniu zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od cukiernika wymagana jest sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym, wrażliwością węchową i czuciem dotykowym. Cukiernik powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych.

Wybrane zadania zawodowe:

  • Wykonywanie ciast , ciastek i deserów zgodnie z recepturą, formowanie, smażenie, wypiekanie.
  • Mieszanie surowców w zależności od rodzaju ciast oraz ich wyrabianie.
  • Przygotowywanie różnego rodzaju nadzień, np. kremów, galaretek, polew, owoców, marmolad, ponczów.
  • Przekładanie i nadziewanie różnymi masami, wykańczanie glazurą, galaretką, cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub ciastek.
  • Regulowanie maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych parametrów technologicznych.
  • Usuwanie drobnych usterek w zespołach mechanicznych elementów bezpośrednio stykających się z ciastem.
  • Ocenianie sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich.
  • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półfabrykatów do produkcji.
  • Utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie obowiązujących zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Poniżej zamieszczony film jest wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.