Symbol cyfrowy:

721306

Nazwa kwalifikacji

K1. M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

Czas trwania nauki:

3 lata

Dodatkowe korzyści: Kurs na prawo jazdy jest finansowany przez szkołę w ramach programu nauczania

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu u autoryzowanych koncesjonariuszy takich marek jak:

 • Mercedes
 • Audi Volkswagen
 • Skoda
 • OPEL CHEVROLET

gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych w współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu.

 Blacharz samochodowy posiada:

 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi,
 • znajomość podstaw rysunku technicznego,
 • wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego,
 • zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,
 • zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów,
 • potrafi wykonywać pomiary nadwozi samochodowych,
 • posiada umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • potrafi wykonywać naprawy blacharskie i przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania,
 • posiada umiejętność wykonywania połączeń zgrzewanych, spawanych klejonych i lutowych,
 • posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz i wykończenia.

Wybrane zadania zawodowe:

 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich takich jak: piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
 • wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
 • łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;
 • wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych;
 • montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
 • usuwanie uszkodzeń elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;
 • czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;
 • organizowanie stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.