Kursy prowadzące do uprawnień w naszej szkole!

Uczniowie klas trzecich i absolwenci naszej szkoły mogą uzyskać uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie przekraczającym 1kV.
Kursy prowadzone będą w godzinach pozalekcyjnych na terenie szkoły w pracowniach.
Po złożeniu egzaminu uczeń otrzymuje „Świadectwo kwalifikacyjne”.
Informacje na ten temat udziela mgr inż. Władysław Dmytryk